StudovnaKřižovatky se značkami upravující přednost

Na takovýchto křižovatkách jsme buďto na hlavní, nebo vedlejší komunikaci.
Řidiči na hlavní mají přednost před těmi na vedlejší.
Pokud se hlavní nebo vedlejší komunikace stáčí vlevo nebo vpravo aplikujeme přednost zprava, tj. pokud jsem na hlavní která se stáčí vpravo, musím všem vozidlům přijíždějícím zprava dát přednost. Pokud se však z mého pohledu stáčí vlevo, mám přednost já. To samé platí pro komunikaci vedlejší. 

Více o značkách které upravují přednost najdete ZDE