Řidičem auta od 17 let


Od 1.1.2024 začne platit novela zákona, která umožňuje řídit vozidlo od 17 let pod dohledem mentora. Kurz i zkouška probíhá stejně jako pro jakéhokoliv jiného studenta s tím rozdílem, že po získání řidičského oprávnění bude muset řídit do svých 18 let pouze pod dohledem mentora.

Vše o řízení od 17 let se dozvíte na stránkách asociace autoškole www.autoskolaL17.cz


kdo se může stát mentorem?

 • držitel řidičského oprávnění déle než 10 let, v posledních 5 letech nepřetržitě, tzn. nebylo mu odebráno
 • v bodovém hodnocení nesmí mít žádný bod

nástup do kurzu pro řidiče L17

 • min. věk nástupu do autoškoly od 1.1.2024 je 15,5 let (již nyní je možné nastoupit, ale od 16.5 let)
 • ukončení kurzu po dovršení 17. narozenin
 • zdravotní posudek od praktického lékaře
 • přihláška s podpisem zákonného zástupce


Přihlášení do kurzu


Teoretická příprava

 • Ovládání a údržba vozidla (teoretická a praktická část)
 • Teorie a zásady bezpečné jízdy
 • Obecná pravidla provozu
 • Značky
 • Křižovatky
 • Zdravotnická příprava (teoretická a praktická část)

Každý žák naší autoškoly také po celou dobu kurzu dostane přístup k on-line výukovým materiálům www.moje-autoskola.cz , kde nalezne nejen výuková videa, ale i kredit na 20 testů zdarma.

Praktická příprava:

28x 45min + 12 jízd navíc ( 20x 90min)

Minimálně prvních 2x 45min jízd v autě začínají na cvičné ploše, kde se naučíte základům ovládání auta, jako např. ovládání spojky při rozjezdu, řadící páky, volantu, .... Po úspěšném absolvování se přesuneme do reálného provozu. Začátky jsou v mírném provozu a postupem času se dostaneme i do centra města s provozem hustým.

Závěrečná zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí. Na každou část zkoušky máte 3 pokusy. V praxi to znamená, že pokud neuspějete na teoretické části, máte další dvě možnosti. Pokud i tak neuspějete, musíte opakovat v autoškole celou teoretickou přípravu ( přednášky) znovu a poté máte další 3 pokusy. Až poté postupujete k praktické části zkoušky (jízdě). Pokud u té neprospějete, opět opakujete, tentokrát 28 jízd v autě. Na kompletní proceduru zkoušek, tj. od prvního testu do poslední možné jízdy máte max. 1 rok. Poté je nutné nastoupit do kompletně nového kurzu a absolvovat celou autoškolu znovu.

1. Teoretická část ( test z pravidel silničního provozu)  

Probíhá na magistrátu města Ostravy, ul. Sokolská tř. 28 ( vedle prodejny Moravel). Před testy je potřeba mít zaplacený správní poplatek za zkoušku ve výši 700 Kč a s sebou na testy si nezapomenout platný Občanský průkaz, pokud už máte řidičský průkaz, tak i ten. V testu samotném je potřeba dosáhnout minimálně 43 bodů z celkových 50, jedině pak jste připuštěni ke zkouškové jízdě. 

2.  Praktická část ( jízda v autě se zkušebním komisařem) 

Zkouška začíná v jednosměrce na ulici Gregorova, hned vedle Magistrátu města Ostrava - odbor dopravně správních činností. Před jízdou samotnou se provádí předvýjezdová kontrola vozidla a poté podle instrukcí zkušebního komisaře je žadatel povinnen předvést samostatnou, plynulou a ekonomickou jízdu za dodržení všech dopravních předpisů. Jízda trvá min. 30min a jezdí se v centru a nejbližším okolí ( Přívoz, Fifejdy, Mariánské hory a Vítkovice)

Žážádání o ŘP:

Po úspěšném absolvování zkoušky je potřeba si zažádat o vydání řidičského průkazu. Žádost o ŘP je možné podat na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností, např. Ostrava, Hlučín, Bohumín, Havířov, Frýdek-Místek, .... kde si vyhotovený řidičský průkaz také vyzvednete ( max 3 týdny). Za tento úkon si úřad účtuje poplatek 200 Kč. V případě, že je žadatel již držitel jakéhokoliv oprávnění, je možné za poplatek 700 Kč dostat řidičský průkaz do 1 týdne.
!!! Nezapomeňte, že řídit můžete až v momentě, kdy máte řidičský průkaz fyzicky "v ruce" !!!