Studovna
Kruhový objezd

Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených.

Je-li značka doplněna značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.


Přikázaný směr jízdy přímo

Značka přikazuje jízdu ve směru přímo.


Přikázaný směr jízdy vpravo

Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo.


Přikázaný směr jízdy vlevo

Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo.


Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo

Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vpravo.


Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo

Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vlevo.


Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo

Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo a vlevo.


Přikázaný směr jízdy zde vpravo

Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo bezprostředně před značkou.


Přikázaný směr jízdy zde vlevo

Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou.


Přikázaný směr objíždění vpravo

Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo.


Přikázaný směr objíždění vlevo

Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vlevo.


Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo

Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo nebo vlevo.


Sněhové řetězy

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola.

Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty.


Sněhové řetězy – konec

Značka ukončuje platnost příkazové značky "Sněhové řetězy".


Nejnižší dovolená rychlost

Značka řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

Okolností pro nedodržení nejnižší dovolené rychlosti jízdy je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.


Konec nejnižší dovolené rychlosti

Značka ukončuje platnost značky "Nejnižší dovolená rychlost".


Stezka pro chodce

Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod. www.schroter.cz

Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.


Konec stezky pro chodce

Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro chodce".


Stezka pro cyklisty

Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.


Konec stezky pro cyklisty

Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro cyklisty".


Stezka pro chodce a cyklisty společná

Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.


Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro chodce a cyklisty společná".


Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení, objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání.


Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené

Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro chodce a cyklisty dělená".


Stezka pro jezdce na zvířeti

Značka přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je jejich užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.


Konec stezky pro jezdce na zvířeti

Značka ukončuje platnost značky "Stezka pro jezdce na zvířeti".


Přikázaný jízdní pruh

Značka přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen.

V případě přikázaného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný určený symbol nebo vhodný nápis.


Konec přikázaného jízdního pruhu

Značka ukončuje platnost značky "Přikázaný jízdní pruh".


Rozsviť světla

Značka přikazuje řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.


Rozsviť světla – konec

Značka ukončuje platnost značky "Rozsviť světla". Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.


Jiný příkaz

Značka ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou příkazovou značkou.

Příkaz je vyjádřen vhodným nápisem na značce, například "Cyklisto, sesedni z kola", "Přejdi na druhou stranu" apod.


Konec jiného příkazu

Značka ukončuje platnost příslušné značky "Jiný příkaz".


Zimní výbava

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.


Zimní výbava – konec

Značka ukončuje platnost značky "Zimní výbava".