StudovnaKřižovatky bez značek, semaforů nebo policisty

Přednost zprava se aplikuje v křižovatkách bez značek upravujících přednost a kde provoz není řízen policistou nebo semafory. Výjezd z parkoviště, obytné nebo pěší zóny, příjezdové cesty k domu, polní nebo lesní cesty... není křižovatka, tudíž se zde neaplikuje přednost zprava.
Občas je obtížné rozeznat, jestli dané místo je nebo není křižovatkou, proto je lepší být opatrný, raději přednost zprava dát, než riskovat nehodu. V některých místech jste na tuto křižovatku upozorněni výstražnou značkou.

 
Přednosti zprava jsou nejčastěji aplikovány na parkovištích, v obytných nebo pěších zónách a malých uličkách v rezidentních zónách.